Masoome Abikari är licenciand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på hur emotioner påverkar konsumenters upplevelse av e-tjänster inom finanssektorn.

Masoome

Sidan uppdaterades 2021-09-21