Masoome Abikari är licenciand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på hur emotioner påverkar konsumenters upplevelse av e-tjänster inom finanssektorn.

Masoome

Berätta – vem är Masoome Abikari?
Jag är en person som gillar att utmana mig själv.

Beskriv din forskning
Min avhandling handlar om att undersöka hur emotioner påverkar konsumenters upplevelse av e-tjänster inom finanssektorn. 

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta område?
Under fyra år arbetade jag som marknadschef. Under den här tiden blev jag mer och mer intresserad av sk adoption, som är en process inom marknadsföringen där man får kunskap om de mentala steg som kunden går igenom från att hen blir medveten om en ny produkt eller tjänst till att hen köper produkten eller börjar använda sig av tjänsten. Och för mig handlade det om att få ökade kunskaper om konsumenters förhållande och upplevelser av finansiella tjänster.

2019 läste jag en magisterutbildning i företagsekonomi vid Mittuniversitetet, och min uppsats handlade om just detta om adaption och FinTech - och som jag nu vidareutvecklar i min licentiateavhandling. 

Varför är den här typen av kunskap viktig?
Min forskning visar på vikten av att ta konsumenters känslor i beaktning när olika typer av e-tjänster utformas av praktiker och beslutsfattare. Genom att göra det är det också lättare att förutsee hur olika typer av finansiella lösningar antas mottas av konsumenterna, och då har man också mycket vinster att göra i förhållande till tid, pengar och vägval vid produktutveckling och införande av olika typer av e-tjänster.

Drömscenario i termer av jobbet?
Förutom att arbeta som forskare och lärare vid universitetet har jag också som målsättning att utveckla mina färdigheter inom FinTech och adaption för att kunna jobba med konsultativa uppdrag inom branchen som egen företagare.

Kontakt

Masoome Abikari

Doktorand|Doctoral Student

010-1428651