Mustafa Nourallah är doktorand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans licentiandavhandling som lades fram 24 januari handlar om unga bankkunders uppfattningar om mobila bankapplikationer i termer av lojalitet.

Mustafa Nourallah, EJT

Mustafa Nourallah försvarade sin licentiatavhandling 24 januari:

Mobilt bankid

Sidan uppdaterades 2020-08-25