Mustafa Nourallah

Universitetsadjunkt|Lecturer

Bakgrund

År 2016 började jag en praktik vid (CER) Centrum för forskning om ekonomiska relationer coh (EJT) institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism,
Mittuniversitetet.
År 2017 började jag en forskarutbildning inom företagsekonomi vid CER, Mittuniversitetet.
År 2020 fick jag Licentiatexamen i företagsekonomi, Mittuniversitetet.
År 2023 fick jag Filosofie Doktorsexamen i företagsekonomi, Mittuniversitetet.


Utöver min huvud erfarenhet som högskolesektor har jag arbetat med några internationella
organisationer inom FN: s utvecklingsprogram.

Forskningsområden

Financial technology, Privatekonomi

Forskning

Nu jobbar jag med projektet digital bank and finance. Projektet koncentrerar sig främst på digital banking and finance i Sverige, men beaktar även andra europeiska och asiatiska länder.

Undervisning

Portfolio management, FÖ100G, (course coordinator), (Bsc)
Risk management, FÖ101G, (Bsc)
Financial regulation and financial services, FÖ122G, (Bsc)
Corporate finance, FÖ096G, (Bsc)
Business models, IG021G, (Bsc)

Quantitative methods, FÖ025A, (Msc)
Digitization and business models, FÖ020U, (Msc)

Forskningsprojekt

Pågående

Digital banking and finance

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nourallah, M. , Öhman, P. & Amin, M. (2023). No trust, no use : how young retail investors build initial trust in financial robo-advisors. Journal of Financial Reporting & Accounting, vol. 21: 1, ss. 60-82.  

Nourallah, M. (2023). One size does not fit all : Young retail investors’ initial trust in financial robo-advisors. Journal of Business Research, vol. 156  

Abdul Djalil, M. , Amin, M. , Herjanto, H. , Nourallah, M. & Öhman, P. (2023). The importance of entrepreneurial leadership in fostering bank performance. International Journal of Bank Marketing, vol. 41: 4, ss. 926-948.  

Nourallah, M. (2022). Mobile bank applications : Antecedents and consequences of young bank customer loyalty. International Journal of Management Practice, vol. 15: 1, ss. 131-149.  

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2021). Mobile Bank Applications : Loyalty of Young Bank Customers. Financial Services Review, vol. 29: 2, ss. 147-167.    

Nourallah, M. (2015). Do the Arabian Customers Who Belong to Similar Markets Differ in theEvaluation of Banking Service Quality?. International Journal of Euro-Mediterranean Studies, vol. 8: 1, ss. 25-41.  

Doktorsavhandlingar

Nourallah, M. (2023). A tale of two FinTech solutions : Loyalty in mobile bank applications and initial trust in financial robo-advisors. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 384)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nourallah, M. & Öhman, P. (2021). Impact of Advanced Technologies on Consumer Finance and Retail Investment : Mobile Bank Applications and Robo-Financial Advisors. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. USA : IGI Global.  

Konferensbidrag

Nourallah, M. (2022). Employing structural equation modelling to test a conceptual framework in business studies.. Paper presented at the 1st Economic Transformation and Sustainability International Conference

Nourallah, M. (2022). Financial capability, financial technology, and saving tendency : A study on the European Union. Paper presented at the 1st Annual Meeting of the International Society for the Advancement of Financial Economics

Nourallah, M. (2021). Robo financial advisers : risk and initial trust. Paper presented at the 4th International Conference on Innovation and Technopreneurship (ICIT 2021) by INTI International University, November 11-12, 2021, Malaysia [DIGITAL]

Nourallah, M. (2021). Robo-financial advisors : Trust, culture, and acceptance. I 2021 Royal Bank International Research Seminar, At: Virtual Conference by the John Molson School of Business, Concordia University, September 24-25, 2021, Montreal, Canada..

Nourallah, M. (2020). Mobile Bank Application : A Study on the Antecedents and Consequences of Loyalty of Young Bank Customers. Paper presented at the 6th Somaiya International Conference on Technology and Information, at K.J Somaiya Institute of Management Studies and Research Vidyavihar, Mumbai, India, 10th and 11th , January, 2020.  

Nourallah, M. , Öhman, P. , Ho Chan, R. & Amin, M. (2020). Robo financial advisers: risk, information, decision style and initial trust. Paper presented at the The Academy of Financial Services 34th Annual Meeting, September 30 - October 2, 2020, Virtual Conference

Nourallah, M. (2020). Understanding young individuals’ initial trust in non-sovereign cryptocurrency. Paper presented at the 2nd Arab graduate student conference, Doha institute for graduate studies- Arab center for research & policy studies, [DIGITAL], Doha, Qatar, August 9-20, 2020.

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2019). Understanding the Relationship between Trust and Satisfaction on Mobile Bank Application. I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government. Lyon : . S. 58--61.  

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2018). Mobile bank application : An empirical study of young bank customers. I 10th Nordic Workshop on Relationship Dynamics-NoRD2018, Karlstad, Sweden. September 19-21, 2018.

Licentiatavhandlingar

Nourallah, M. (2020). A mobile bank application loyalty model : The young bank customer perspective. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University licentiate thesis : 166)  

Manuskript

Nourallah, M. Mobile bank applications.

Rapporter

Nourallah, M. (2022). Mobila bankapplikationer : Konsekvenser av unga bankkunders lojalitet. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2022:3).  

Nourallah, M. & Öhman, P. (2022). Unga investerares initiala förtroende för finansiella Robo-rådgivare. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2022:6).  

Nourallah, M. & Öhman, P. (2021). Mobila bankapplikationer och unga bankkunders lojalitet. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 5).    

Samlingsverk (redaktör)

Ho Chan, R. (ed.) , Hou Hong Ng, A. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2021). Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. USA : IGI Global  

Brännström, L. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2017). Disrupted Stories. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 11).    

Sidan uppdaterades 2023-09-21