Mustafa Nourallah är doktorand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans licentiandavhandling som lades fram 24 januari handlar om unga bankkunders uppfattningar om mobila bankapplikationer i termer av lojalitet.

Mustafa Nourallah, EJT

Berätta – vem är Mustafa Nourallah?
Ursprungligen kommer jag från ett område på östra stranden av Medelhavet i Syrien. Där arbetade jag bland annat som lärare och forskningsassistent på två universitet; Tishreen University och Arab Academy of Science Technology and Maritime Transport. Jag arbetade också med ett utvecklingsprogram som finansierades av FN, vars uppgift var att stötta små- och medelstora företag. 

Idag bor jag i Sundsvall med min fru och dotter, och är anställd som doktorand vid CER.

Varför blev du doktorand?
Att doktorera är otroligt spännande. Jag tycker om att utvecklas och vill veta mer om hur företag och individer interagerar med ny teknik kopplat till den finansiella sektorn.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta?
När jag började som praktikant på CER, bodde jag och familjen i Stöde utanför Sundsvall. Varje morgon tog jag bussen in till Mittuniversitetet - och upptäckte att nästan alla unga på bussen var helt upptagna med sina mobiler, inte att umgås och prata med varandra. Ett fenomen som jag inte kände igen från Syrien. Det här väckte min nyfiken, och jag ville förstå mer om den nya teknikens inverkan på vår vardag och vårt sätt att interagera med varandra och samhället.

Vad handlar din forskning om?
I den första delen av min doktorsavhandling som jag presenterade i januari tittade jag på unga bankkunders uppfattningar om mobila bankapplikationer i termer av lojalitet. Nästa del av avhandlingen fokuserar på unga investerare och robotfinansiella rådgivare.

Kan du utveckla dina tankar när det gäller robotrådgivning?
Vi har bland annat en bra 'lesson to learn' från Kuwait 2017 då många köpte Bitcoin utan att kontrollera riskerna. Det här ledde till stora förluster för särskilt unga investerare året därpå. Det är superviktigt att undersöka risker och skaffa sig tillräckligt mycket information innan man investerar!

Om de hade köpt finansiell rådgivning hade det här kanske kunnat undvikas. Men traditionell finansiell rådgivning är dyrt, därför fördrar den här målgruppen robotfinansiell rådgivning som är billigare men också mer tillgänglig.

I min studie kommer jag bland annat att titta på hur olika riskbeteenden samt tillgång till information kan påverka unga investerares benägenhet att lita på robotrådgivning kopplat till de investeringar de avser göra.

Kommer du att göra några internationella jämförelser i din studie?
Jag samarbetar med forskare på Taylor's University i Malaysia, och vill kunna jämföra kulturella variabler mellan Sverige och Malaysia kopplat till robotrådgivning.

Drömscenario i termer av jobbet?
Ofta när vi pratar jobb, handlar det för det mesta om att göra karriär. Och visst drömmer även jag om att göra en akademisk karriär. Men för mig mig är jobbet viktigare än så - mitt drömsenario i termer av jobb är att få möjlighet att samarbeta med idealla föreningar och organisationer att stötta unga i utvecklingsländer som befinner sig i flyktingläger eller konfliktzoner så att de kan skapa goda framidsutsikter och ett rikt liv inte bara utifrån ekonomiska termer.

Mustafa Nourallah försvarade sin licentiatavhandling 24 januari:

Mobilt bankid

Kontakt

Mustafa Nourallah

Doktorand|Doctoral Student

010-1427975