Peter Öhman är professor i företagsekonomi och centrumledare för CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning täcker in bank, fastighet, försäkring och revision, d.v.s. de flesta av CERs prioriterade områden.

Peter Öhman, centrumledare CER

Sidan uppdaterades 2022-03-15