Peter Öhman är professor i företagsekonomi och centrumledare för CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning täcker in bank, fastighet, försäkring och revision, d.v.s. de flesta av CERs prioriterade områden.

Peter Öhman, centrumledare CER

Berätta – vem är Peter Öhman?
Jag är ansvarig för CER, en av Mittuniversitetets åtta centrumbildningar. Född i Stockholm, men har mestadels bott i Sundsvall (trots att jag uppskattar sommaren mer än vintern). Jag jobbar mycket, men försöker hinna med att sköta lantstället på Alnö samt spela tennis och golf.

Vad handlar din forskning om?
År 2007 försvarade jag min avhandling ”Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman” och ser mig själv främst som revisionsforskare. Sedan dess har jag breddat mig för att kunna täcka in flera av CERs prioriterade områden. Framför allt samarbetar jag med Jan Svanberg inom redovisnings- och revisionsområdet och med Darush Yazdanfar inom bank- och finansieringsområdet, men även med andra forskare vid CER och forskare från andra universitetet. Sedan jobbar jag tillsammans med CERs licentiander och doktorander, vilka forskar inom bank, fastighet, försäkring och revision. 

Hur kommer det sig att du började intressera dig för dessa områden?
Det hänger ihop med inriktningen på CERs verksamhet och att revisorer, fastighetsvärderare, bank- och försäkringstjänstemän brottas med liknande problem. Jag är nog inte lika nyfiken och vetgirig som många av mina kollegor, utan är mer intresserad av själva skrivandet, d.v.s. att författa vetenskapliga artiklar, böcker (inkl. läroböcker), bokkapitel, debattartiklar, populärvetenskapliga rapporter etc.

Varför behövs din forskning?
Det ska egentligen andra svara på, men det enkla svaret är nog att den forskning som vi publicerar vid CER uppmärksammas av andra och att vårt kunnande efterfrågas. Totalt har jag publicerat artiklar i internationella tidskrifter tillsammans med 29 olika medförfattare. Mina publikationer har över 2000 citeringar i Google Scholar. Jag har uppdrag hos internationella tidskrifter, internationella och nationella förlag samt olika nationella förtroendeuppdrag, bl.a. i Revisorsinspektionens tillsynsnämnd och Riksrevisionens vetenskapliga råd. En annan indikation på att vår forskning är viktig är att vi beviljas forskningsmedel från olika finansiärer.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
Jag har förmånen att få arbeta med ett universitets samtliga huvuduppgifter: forskning, undervisning, samverkan och administration. För närvarande går min mesta tid åt till administration och samverkan. Tiden mellan forskning och undervisning är ganska jämnt fördelad.

Drömscenario i termer av jobbet?
Jag tillhör de som fortfarande tycker att det här är världens bästa jobb. Det är fritt, omväxlande, mestadels stimulerande och det ger mängder av intressanta och värdefulla kontakter och utbyten.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677