Tommy Roxenhall är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på affärsmodeller och affärsrelationer.

Tommy Roxenhall

Berätta – vem är Tommy Roxenhall.
Jag är docent i företagsekonomi men inriktning mot marknadsföring. Född i Småland men bosatt i Sundsvall sedan ca 30 år. Under många år arbetade jag i näringslivet som säljare och marknadsansvarig på industriella marknader. Vid 30-årsåldern kom jag alltmer att fundera kring vad det var för mekanismer som gjorde att jag ibland lyckades göra framgångsrika affärer och ibland mindre bra affärer. Det utökade intresset kring dessa frågor ledde till att jag kom att doktorera inom ämnet affärsrelationer vid Uppsala universitet samtidigt som jag läste in en juristexamen. Tanken var att jag efter doktorsexamen skulle återvända till näringslivet, men så blev det alltså inte. Jag kände istället att jag ville forska vidare inom ämnet. 

Beskriv din forskning.
Min forskning analyserar hur säljare och köpare skapar effektiva affärsrelationer i termer av förtroende, kundnöjdhet, commitment, lojalitet och kundengagemang på såväl industriella marknader som konsumentmarknader. 

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta område och varför behövs din forskning?
Det existerar ett stort praktiskt och teoretiskt behov av kunskaper kring dessa affärsmekanismer. Intresset för dessa frågor skapades initialt då jag arbetade praktiskt med försäljning och marknadsföring (se här ovan) men intresset har att komma fördjupas ständigt genom åren. Min forskning har kommit att bli ett slags kall för mig.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
Majoriteten av min tid ägnas åt undervisning men jag försöker integrera min forskning med undervisningen i så hög grad som möjligt, så det finns ingen klar gräns mellan undervisningen och forskningen.  

Drömscenario i termer av jobbet?
Min forskning är som sagt mitt kall och det roligaste jag vet i yrkeslivet. Att få hålla på med forskningen är belöningen i sig, men grädden på moset är ända att integrera forskningen med undervisningen och på så vis få studenter och doktorander att bli en del av forskningen.

Kontakt

Tommy Roxenhall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428689