CER bildades i samverkan mellan Mittuniversitetet, företag och myndigheter inom den finansiella sektorn i Sundsvallsregionen samt kommunerna i regionen och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.