Våra forskare

Vid CER har vi många engagerade forskare och doktorander. Läs mer om deras forskningsprojekt här.

Anna-Karin Stockenstrand

Anna-Karin Stockenstrand är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på pensionsområdet.

Barbro Widerstedt

Barbro Widerstedt är forskare i nationalekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på arbetsmarknads- och entreprenörskapsfrågor.

Carl Westergren

Carl Westergren är forskarstuderande och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning fokuserar på regionala strategiska nätverk och de olika faktorer som påverk...

Darush Yazdanfar

Darush Yazdanfar är professor i företagsekonomi och verksam vid CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning berör i första hand finansierings- och bankfrågor.

Dennis Hedback

Dennis Hedback är doktorand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskningsfält är inom revision, där han jämför revisorers konkursprognoser...

Edith Andresen

Edith Andresen är forskare i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på affärsutveck...

Habib Kachlami

Habib Kachlami är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på socialt företagande.

Heléne Lundberg

Heléne Lundberg är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning fokuserar hur olika former av...

Irina Dimitrova

Irina Dimitrova är en PhD student i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på det kontantlösa samhället, i synnerhet...

Jimmy Jaldemark

Jimmy Jaldemark är docent i pedagogik och verksam vid HEEL samt CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på digitalisering och pedagogiska processer.

Konstantin Golpayegani

Konstantin Golpayegani är forskarstudenrande och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning fokuserar på effekterna av digitaliseringen avseende förtroende ino...

Liezl Eriksson

Liezl Eriksson är forskarstuderande och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennens forskning har stort fokus på finansiell kunskap, finansiellt självförtroende och...

Lovisa Högberg

Lovisa Högberg är forskare i nationalekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på fastighetsekonomi.

Marcia Håkansson Lindqvist

Marcia Håkansson Lindqvist är forskare i pedagogik och verksam vid HEEL samt CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennens forskning har stort fokus på digitalisering och teknikstöt...

Masoome Abikari

Masoome Abikari är licenciand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på hur emotioner påverkar konsumenters...

Mikael Lundholm

Mikael Lundholm är forskare och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning fokuserar på hur olika regler och mekanismer påverkar medborgarnas tillgång till...

Mustafa Nourallah

Mustafa Nourallah är lektor i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans huvudfokus är "digital banking and finance" som berör hur individer och...

Peter Mozelius

Peter Mozelius är forskare i datavetenskap och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på teknikstött lärande.

Peter Öhman

Peter Öhman är professor i företagsekonomi och centrumledare för CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning täcker bland annat in bank, fastighet, försäkring och revision,...

Soleiman Mohammadi Limaei

Soleiman Mohammadi Limaei är forskare i nationalekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på ekonomisk optimering.

Tommy Roxenhall

Tommy Roxenhall är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på affärsmodeller och affärsrelationer.

Ulrich Schmudde

Ulrich Schmudde är forskarstuderande och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning fokuserar på hur lokala företag kan bidra till utvecklingen av destinatione...

Åsa Yderfält

Åsa Yderfält är licenciand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på samarbeten mellan och inom företag.

Sidan uppdaterades 2024-03-13