Mustafa Nourallah

Mustafa Nourallah är lektor i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans huvudfokus är "digital banking and finance" som berör hur individer och företag hanterar finansiella transaktioner.

Mustafa Nourallah, EJT

Sidan uppdaterades 2023-05-28