CHANGE-projektet_CER

Mot användning av energieffektiva metoder och energibesparande åtgärder

Det är inte bara vi i Sverige som nu måste hantera höga energikostnader genom både nytänkande lösningar och energibesparande åtgärder av olika slag. Hela Europa står inför denna utmaning och det är viktigt att lära såväl av varandra som inför framtiden.

En av CERs satsningar denna vår är projektet CHANGE. I projektet deltar forskare och praktiker från Sverige, Finland och Irland. CER leder projektet och bidrar med forskning kring marknadsföring, skapande av arenor och organisering av samarbete mellan olika parter.

Från Mittuniversitetet deltar även forskare och lärare med kompetens relaterat till design och visualisering, samt representanter för Technicus, en offentligt finansierad utställningshall i Härnösand med fokus på att tillgängliggöra naturvetenskap och teknik för allmänheten. Uleåborgs yrkeshögskola (OUAS) i Finland tillhandahåller expertis inom energiteknik och multienergisystem. OUAS har ett hybridlaboratorium som integrerar flera energiteknologier på produktions-, lagrings- och konsumtionssidan och har därigenom möjligheter att bidra med intressanta experiment.

Slutligen bidrar ATU WiSAR Lab vid Atlantic Technological University på Irland med forskning och expertis inom utveckling av smarta pilotdemonstrationssystem för förnybar energi, trådlösa övervakningsnätverk, smart elektronikdesign för övervakning och smart kontroll av förnybara energisystem.

Denna första etapp, CHANGE-projektet, startades i december 2022 och pågår till maj 2023. Målet är att i ett senare treårigt huvudprojekt generera lärande och nytänkande genom att erbjuda interaktiva sensoriska upplevelser i fysiska och/eller virtuella utrymmen.

                             

                  Projektledarna och forskarna Edith Andresen och Heléne Lundberg, verksamma vid CER.

Vi tänker oss utställningar som skapar möjligheter till experimenterande och ökad medvetenhet kring energifrågan, vilket är en förutsättning för att kunna bryta motstånd och uppnå önskade handlingar. För att nå dit kommer vi under våren att undersöka vilka tidigare initiativ i denna riktning som tagits och genomföra såväl intervjuer som enkäter.

Detta för att kunna identifiera både möjligheter och utmaningar kopplade till en önskad utveckling mot större medvetenhet kring hållbarhet och energieffektivisering, något som i nästa steg kan påverka individers energi-relaterade beteendemönster.

Läs mer om Change-projektet här

Edith Andresen och Heléne Lundberg

Kommentarer

Ingen har kommenterat än, var den första!

Edith Andresen

Lektor i marknadsföring och verksam vid CER.

Vi som deltar

Barbro Widerstedt
Universitetslektor
Darush Yazdanfar
Professor
Heléne Lundberg
Professor
Irina Dimitrova
Doktorand
Dennis Hedback
Doktorand
Mustafa Nourallah
Doktorand
Peter Öhman
Centrumledare
Gästbloggare
Inlägg från våra gästbloggare.
Jimmy Jaldemark
Ämnesföreträdare Pedagogik

Sidan uppdaterades 2023-03-13