CER tilldelas medel för forskningssamarbeten

Mån 21 dec. 2015 14:21

CER, Forum för genusvetenskap (FGV) och Risk- och krisforskningscentret RCR har via samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun tilldelats medel till flera gemensamma projekt.

Exteriör, Åkroken

 Det handlar i första hand om att initiera studier inom temat "Hållbar organisering" och temat "Förstärkt stadsmiljö". CER kommer också att medverka i ett projekt som nyligen beviljats medel från KK-stiftelsen. Projektet går ut på att utveckla mastersprogram inom områden som är särskilt viktiga för sysselsättningen i Sundsvalls kommun, såsom Skog, IT och bank, försäkring och pension.

För mer information kontakta Peter Öhman, peter.ohman@miun.se


Sidan uppdaterades 2021-01-29