Mån 21 sep 2015 09:30

Den 15 oktober arrangerar CER en temadag om samverkan och compliance i Stockholm. Dagen inleds med föredrag och diskussioner om den infrastruktur som finns för verksamheter inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision i Sundsvallsregionen. Därefter behandlas allehanda frågor om reglering, compliance, intern styrning och kontroll. CERs nyutkomna bok "Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer" kommer också att delas ut till samtliga deltagare.

För mer information kontakta Peter Öhman.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-09-26