Fullsatt när vice riksbankschefen mötte CER-nätverket

Spara favorit 10 okt oktober 2016

Vice riksbankschefen Cecilia Skingsley fyllde samtliga åhörarplatser när hon höll föredrag för CER-nätverket i Mittuniversitetets nyinvigda lokaler den 7 oktober.

På plats fanns representanter från drygt hälften av CERs samarbetspartners och övriga medfinansiärer samt företrädare för ekonomstudenternas förening Sundekon och ekonomstudenter. Vice riksbankschefen talade på temat ”Varför har vi minusränta i Sverige?” och skissade på ett scenario där vi kommer att ha minusränta ytterligare några år, men att räntan sedan kommer att vända uppåt. Efter föredraget svarade hon på de många frågor som ställdes om såväl Sveriges ekonomi, som Riksbankens penningpolitiska beslut och affärsbankernas agerande. Nedan kan du ta del av några bilder från eventet.

För mer information kontakta Peter Öhman,
peter.ohman@miun.se

 Doktoranderna Lina Bellman och Alexander Rad kontrollräknade de nämare 100 åhörarna.

 CERs centrumledare, Peter Öhman, hälsade alla välkomna.

 Åhörarna i den helt fullpackade föreläsningssalen välkomnade Riksbanksdelegationen med en varm applåd.

 

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sade sig vara realistisk optimist och hänvisade till Riksbankens prognoser om uppgående siffror.

 

Riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein visar upp den nya 500-kronorssedeln med Birgit Nilssons porträtt.

 

Susanne Eberstein, ordförande i Riksbanksfullmäktige, Peter Öhman, centrumledare CER, och Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, efter välförrättat värv.


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.