Fullsatt när vice riksbankschefen mötte CER‑nätverket

Mån 10 okt 2016 11:05

Vice riksbankschefen Cecilia Skingsley fyllde samtliga åhörarplatser när hon höll föredrag för CER-nätverket i Mittuniversitetets nyinvigda lokaler den 7 oktober.

Cecilia Skingsleys föredrag om minusränta

På plats fanns representanter från drygt hälften av CERs samarbetspartners och övriga medfinansiärer samt företrädare för ekonomstudenternas förening Sundekon och ekonomstudenter. Vice riksbankschefen talade på temat ”Varför har vi minusränta i Sverige?” och skissade på ett scenario där vi kommer att ha minusränta ytterligare några år, men att räntan sedan kommer att vända uppåt. Efter föredraget svarade hon på de många frågor som ställdes om såväl Sveriges ekonomi, som Riksbankens penningpolitiska beslut och affärsbankernas agerande. Nedan kan du ta del av några bilder från eventet.

För mer information kontakta Peter Öhman,
peter.ohman@miun.se

 

 CERs centrumledare, Peter Öhman, hälsade alla välkomna.

 Åhörarna i den helt fullpackade föreläsningssalen välkomnade Riksbanksdelegationen med en varm applåd.

 

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sade sig vara realistisk optimist och hänvisade till Riksbankens prognoser om uppgående siffror.

 

Riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein visar upp den nya 500-kronorssedeln med Birgit Nilssons porträtt.

 

Susanne Eberstein, ordförande i Riksbanksfullmäktige, Peter Öhman, centrumledare CER, och Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, efter välförrättat värv.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-03-02