Nationella uppdrag för CERs centrumledare

Spara favorit 26 jun juni 2017

Regeringen har utsett ordinarie ledamöter och ersättare i Tillsynsnämnden för revisorer för perioden 1 juli 2017–30 juni 2020. Bland de nyutsedda ersättarna finns CERs centrumledare Peter Öhman.

 Tillsynsnämnden för revisorer är ett särskilt beslutsorgan inom Revisorsinspektionen som har till uppgift att besluta om disciplinära åtgärder, lämna förhandsbesked och i övrigt avgöra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. I anslutning till detta uppdrag har han också bjudits in av Revisorsinspektionen, som är tillsynsmyndighet för landets revisorer, till en paneldebatt på temat “den framtida revisionen: morgondagens kompetenskrav” den 18 september samt adjungerats som ledamot i Svenska Revisionsakademin (SRA).

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se

Läs mer

Revision

Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.