Revision

CER

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen REVISION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 7 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med REVISION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Nationella uppdrag för CERs centrumledare

Regeringen har utsett ordinarie ledamöter och ersättare i Tillsynsnämnden för revisorer för perioden 1 juli 2017–30 juni 2020. Bland de nyutsedda ersättarna finns CERs centrumledare Peter Öhman.

Inspirerande CER-dag

Den 27 oktober arrangerade CER en temadag om digitalisering och kundbemötande med särskild koppling till bank, försäkring, pension, fastighet och revision.

Miljonanslag till revisionsforskning

CER har beviljats 1,3 miljoner kr av Tom Hedelius och Tore Browaldhs stiftelse för ett treårigt forskningsprojekt med titeln ”Is audit judgment constrained by charismatic client leadership?”

Sidan uppdaterades 2019-11-12