CER beviljas nya forskningsmedel

Spara favorit 12 jun juni 2019

CER tilldelas 2 miljoner kronor från Handelsbanksstiftelsernas forskningsfonder.

Ett glädjande resultat av en gemensam forskningsansökan (tillsammans med Högskolan i Gävle, Stockholms universitetet och KTH) är att CER är med och delar på 2 miljoner kronor från Handelsbanksstiftelsernas forskningsfonder. Det tvååriga projektet har titeln ”Audit automation using machine learning”. Arbetet leds av Jan Svanberg och i projektet deltar även Peter Öhman samt forskare från övriga medverkande lärosäten.

För mer information kontakta Peter Öhman

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.