Science & Innovation Day och CER-dagen

Mån 28 okt 08:24

Den 15 oktober deltog CER med samarbetspartners på Mittuniversitetets Science & Innovation Day (SID). Samtidigt genomfördes den årligen återkommande CER-dagen.

CER-dagen Science & Innovation Day

På SID-konferensen, som samlade drygt 250 deltagare, höll Heléne Lundberg och Christina Öberg ett föredrag om affärsmodeller i digitaliseringens era. Edith Andresen berättade om en modell för hållbart trygghetsboende tillsammans med Camilla Hjältman från Mitthem. Peter Öhman diskuterade hur klimatförändringar kan påverka försäkringsbranschen med Christoffer Jonsson från Länsförsäkringar som samtalspartner. Mustafa Nourallah gav exempel på möjligheter och utmaningar för mobila banklösningar tillsammans med Carina Bergquist Palm från Nordea.

På CER-dagen presenterades ett axplock av CERs forskning och några delar av det framgångsrika nätverksarbetet. CER gästades också av Mittuniversitetets rektor Anders Fällström som tillsammans med Peter Öhman och Jimmy Jaldemark hade ett pass om Mittuniversitetets regionala engagemang och arbetet med att utveckla en modell för livslångt lärande i form av korta flexibla kursmoduler.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677