Digitalt event för studenter med medverkan från CER‑nätverket ‑ med fokus på kommande yrkesliv

Tors 04 mars 2021 08:52

I tio år i rad har CER och studentföreningen Sundekon arrangerat en mingeldag för ekonomstudenter på Mittuniversitetet och företrädare för CER-nätverket. I år fick eventet för första gången hållas digitalt.

Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Dagen var helt inriktad på information om ekonomprogrammets olika inriktningar inför det stundande fördjupningsvalet. En sedvanlig presentation av fördjupningsinriktningarna följdes av korta digitala panelsamtal med näringslivsföreträdare. Avslutningsvis fick studenterna i årskurs 2 skicka in frågor till paneldeltagarna om inriktningarnas innehåll och vad en utbildad ekonom kan arbeta med. Drygt 50 personer var uppkopplade. Medverkande företag var Handelsbanken, PwC, Pro&Pro och SCA.

Kontakt

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428449


Sidan uppdaterades 2021-04-01