Forskningen vid CER har praktisk nytta

Mån 29 mars 2021 15:52

För första gången sedan CER bildades har vi kunnat läsa i rikspressen (bl.a. Svenska Dagbladet och Dagens Industri) om vilken praktisk nytta vår forskning kan ha.

Digital teknik

Det är Länsförsäkringar Liv som vittnar om att forskningen om artificiell intelligens (AI) och ansvarsfulla investeringar bidrar till förbättrade investeringsprocessen i bolagets kapitalförvaltning, speciellt när det gäller att förutspå olika företags hållbarhetsrisker.

Syftet med det alltjämt pågående projektet är att undersöka hur AI kan användas för att effektivisera och utveckla ekonomiskt relaterade uppgifter. Det innefattar bl.a. hur AI kan bidra till arbetet med ansvarsfulla investeringar. En del av projektet fokuserar på hur AI kan hantera ostrukturerad information och förbättra företags processer gällande hållbara investeringar. En fråga är i vilken mån det går att använda AI och maskininlärning för att hitta mönster och samband mellan miljöindikatorer och miljökontroverser. Andra frågor är i vilken mån dessa risknivåer kan analyseras mot de förebyggande åtgärder som företag vidtar och om investerare med detta som underlag kan identifiera företag med höga respektive låga hållbarhetsrisker.

Projektet, som leds av Jan Svanberg, finansieras av Länsförsäkringar Forskningsfond och bedrivs tillsammans med forskare från Stockholms universitet och Högskolan i Gävle samt anställda vid Länsförsäkringar Liv.


Sidan uppdaterades 2023-09-05