Regerings‑ och styrelseuppdrag för CERs centrumledare

Fre 03 jul 2020 10:26

Sedan halvårsskiftet har CERs centrumledare, Peter Öhman, fått ytterligare uppgifter att göra, nationellt och vid Mittuniversitetet.

Peter Öhman

Regeringen har förlängt Peter Öhmans uppdrag som ersättare i Tillsynsnämnden för revisorer för ytterligare tre år: 1 juli 2020 – 30 juni 2023. Tillsynsnämnden för revisorer är ett beslutsorgan inom Revisorsinspektionen med uppgift att delge disciplinära åtgärder, lämna förhandsbesked och i övrigt avgöra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. För samma period som ovan har han blivit invald i Mittuniversitetets styrelse som en av tre lärarrepresentanter.
– Jag ser fram emot båda uppdragen och gläds åt att de är av så olika karaktär, kommenterar Peter Öhman.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-07-21