Regerings- och styrelseuppdrag för CERs centrumledare

Regerings- och styrelseuppdrag för CERs centrumledare

Sedan halvårsskiftet har CERs centrumledare, Peter Öhman, fått ytterligare uppgifter att göra, nationellt och vid Mittuniversitetet.

Peter Öhman

Regeringen har förlängt Peter Öhmans uppdrag som ersättare i Tillsynsnämnden för revisorer för ytterligare tre år: 1 juli 2020 – 30 juni 2023. Tillsynsnämnden för revisorer är ett beslutsorgan inom Revisorsinspektionen med uppgift att delge disciplinära åtgärder, lämna förhandsbesked och i övrigt avgöra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. För samma period som ovan har han blivit invald i Mittuniversitetets styrelse som en av tre lärarrepresentanter.
– Jag ser fram emot båda uppdragen och gläds åt att de är av så olika karaktär, kommenterar Peter Öhman.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-142 86 77