SPVs generaldirektör årets alumn vid Mittuniversitetet

Tis 22 sep 2020 14:16

Maria Humla, generaldirektör vid Statens tjänstepensionsverk (SPV), har utsetts till årets alumn vid Mittuniversitetet

Linda Larsson Kakuli och Maria Humla

Maria läste ekonomprogrammet på dåvarande Mitthögskolan på 1990-talet och det fortgående intresset för universitetet visar sig bland annat i form av uppdraget som referensgruppsledamot i CER. Motiveringen lyder: Maria är på många sätt en förebild för andra studenter, inte minst genom att visa att det är fullt möjligt att via hårt och målmedvetet arbete uppnå en position som generaldirektör för ett statligt verk. Maria är en god representant för lärosätet, bland annat genom sitt engagemang i Mittuniversitetets ekonom- och IT-utbildningar samt i centrumbildningen CER. Hon arbetar för Sundsvallsregionens bästa i flera olika sammanhang. I samband med prisutdelningen den 8 oktober kommer pristagaren att hålla en öppen föreläsning via Zoom. CER gratulerar Maria till utmärkelsen.

Se Maria Humas föreläsning i efterhand


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-11-05