Förlängt samarbete med HSB, Länsförsäkringar, Nordea och SPV

Förlängt samarbete med HSB, Länsförsäkringar, Nordea och SPV

Mån 12 okt 10:16

HSB, Länsförsäkringar, Nordea och SPV har tecknat nya avtal och därmed förlängt sina engagemang som samarbetspartners i CER.

hand som håller kompass

Stödet från och det fortsatta samarbetet med dessa fyra aktörer är av stor betydelse för CERs verksamhet de kommande tre åren (2021-2023). Detta gäller såväl forskningsdelen som arbetet i CER-nätverket och ansträngningarna att på olika sätt bidra till regional utveckling.

 

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

+46101428677