Tis 17 nov 2020 13:47

Mittuniversitetet har tagit hjälp av konsultföretaget Sweco för att belysa vilken roll universitetet spelar i regionen gällande kompetensförsörjning, utbildningsnivå, sysselsättning, tillväxt, regional ekonomi och attraktivitet. Glädjande är att CER omnämns på flera ställen i rapporten.

Swecologga

I rapporten, som baseras på offentlig statistik och intervjuer med ett tiotal beslutsfattare på regional och kommunal nivå, lyfter Sweco fram att CER medverkar i centrala forskningsprojekt och utgör en arena som sammanför studenter, forskare och näringsliv. Vidare nämns praktiksamarbetet med det omgivande samhället gällande ekonomprogrammets studenter, flexibla utbildningsinsatser för befintlig personal hos företag och offentliga organisationer i CER-nätverket, insatser för företagsetableringar och regional utveckling. Det visar att CER är mer än ett traditionellt forskningscentrum.

Läs hela Swecorapporten här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-11-17