Tis 22 dec 12:52

En av Sundsvallsregionens största arbetsgivare, Bolagsverket, fortsätter sin medverkan i CER och CER-nätverket. Det formaliserade samarbetet avser perioden 2021-2023.

Gruppmöte

Glädjande är också att revisionsbyråerna KPMG och PwC väljer att förlänga sina engagemang i CER. Dessa båda kommer fortsatt att medverka i CER-nätverkets arbetsgrupp för potentiella medarbetare. Därmed kommer redovisning och revision alltjämt att vara en viktig del av nätverket.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

+46 (0)10-1428677