Mittuniversitetet startar civilekonomprogram

Tis 22 dec 2020 16:31

Hösten 2022 blir civilekonomprogrammet med 150 platser ett nytt tillskott i Mittuniversitetets utbildningsutbud.

SE-banken (CER och ekonomprogrammet)

Precis före julledigheten godkände Universitetskanslersämbetet, UKÄ, universitetets ansökan. Det nya programmet får två inriktningar: marknadsföring och affärsutveckling samt redovisning och finansiering. För att utbildningen ska ha en tydlig yrkesrelevans har innehållet i det nya programmet tagits fram tillsammans med ett stort antal samverkansparter, inte minst inom CER-nätverket. CER vill därför tacka alla medverkande i nätverket, inte minst de som tog sig tid att skriva stödbrev, vilka bifogades vår ansökan och visade sig ha stor betydelse för det positiva utfallet.

– Vi har nära samverkan med det omgivande samhället inom både forskning och utbildning, vilket stärker studenternas möjligheter att göra sig attraktiva på arbetsmarknaden efter utbildningen. Vi är övertygade om att våra civilekonomstudenter kommer att bli ett välbehövligt tillskott på arbetsmarknaden både i ledande positioner och på specialistfunktioner, kommenterar CERs centrumledare Peter Öhman.

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-01-12