Tis 03 mar 2020 10:35

Sista onsdagen i februari medverkade CERs centrumledare Peter Öhman på Näringslivsbolagets företagarfrukost, där företagare i Sundsvall och kringliggande kommuner får möjlighet att lyssna på föredrag och nätverka med föredragshållare och andra företagare.

Näringslivsfrukost

Tillsammans med Mittuniversitetets rektor, Anders Fällström, redogjordes först för universitetets arbete med flexibelt teknikstött livslångt lärande och det projektet som CER driver inom detta område: Branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande (BUFFL). Projektet är finansierat av Vinnova och syftar till att utveckla såväl medverkande individer som deras respektive organisationer.

Därefter presenterades den kommande Bomorrow-konferensen, som CER arrangerar den 27-28 april tillsammans med HSB Södra Norrland, övriga fastighetsbolag i CER-nätverket, Sundsvalls kommun, Stadsutveckling i Sundsvall och Bünsow Business Growth Forum. Temat för konferensen är stadsutveckling och social hållbarhet Här medverkade också HSB Södra Norrlands kommunikationsstrateg Anna-Karin Widehammar.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-03-03