Tis 24 mar 2020 09:02

Sverige håller på att stängas ned i rädsla för smittspridning, sjukdom och för tidig död. Samhällsystemen testas till det yttersta, börserna rasar, varslen ökar och företag går omkull. I dessa tider ska CER försöka göra något för att sprida ljus i mörkret.

ljus

Därför kommer vi, till att börja med, att starta en blogg på CERs hemsida, där vi samlar goda exempel på vad som görs i hela CER-nätverket för att inspirera, underlätta, utveckla, lindra och stötta regionens näringar och företag i kris. Vi kommer att visa vad som görs hos våra medlemsföretag, forma nätverk, kommentera nyheter med mera. Tillsammans kan göra så mycket mer än var för sig.

 

Kontakt

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428449


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-03-24