TT‑kommentar om rapporten om Swedbanks misstänkta penningtvätt

Mån 23 mar 2020 10:37

TT Nyhetsbyrån har bett olika experter kommentera advokatbyrån Clifford Chances rapport om Swedbanks misstänkta penningtvätt, däribland CERs centrumledare Peter Öhman.

swedbank

– Rapporten är omfattande och gedigen, men det framkommer egentligen ingen ny information. Uppgifterna ligger väl i linje med Finansinspektionens utredning, där myndigheten utdelade en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor. Samtidigt tyder de påtalade bristerna på att det har funnits ett kulturproblem i banken och det är det man måste rensa ut, säger han bland annat.

I rapporten framkommer bland annat att kunder som ratats av andra banker övertogs, att medarbetares och revisorers varningar inte togs på allvar, att banken haft otillräckliga system och kontroller för att hantera risker för penningtvätt, att flera vd:ar kritiseras, exempelvis för att ha negligerat bankens juridiska risker och förtroenderisker, samt att styrelsen inte gått till botten med problemen.

– Rapporten bekräftar också att banken undanhållit dokumentation och mörkat information mot aktieägare, myndigheter, medier och allmänheten, säger han.

Artikeln finns publicerad i sin helhet i bland annat Norbottens Affärer

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-03-23