Kurs i förändringsledning för intresserade i CER‑nätverket

Ons 01 apr 2020 13:58

Satsningen på flexibelt livslångt lärande fortsätter. Nu erbjuds kursmodulen Förändringsledning: Organisationsutveckling (1,5 hp) med start den 11 maj för alla intresserade i CER-nätverket.

Biblioteket Campus Östersund

Modulen vänder sig till de som har en kandidatexamen i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper via praktiskt arbete (och som har intresse av förändringsledning). Modulen ingår i projektet Branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande (BUFFL), men kursinnehållet är allmänt hållet och värdefullt även för företag inom andra branscher och för offentliga organisationer. I och med att projektet finansieras av Vinnova är deltagandet vid detta tillfälle kostnadsfritt.
 
– Vi är glada över att nu kunna bredda basen för deltagande i denna kursmodul som visat sig vara till nytta inte bara för de som läser den, utan även för deltagarnas organisationer, kommenterar CERs centrumledare Peter Öhman.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-04-01