Mån 11 maj 2020 09:37

I dag, den 11 maj, går BUFFL-projektet (Branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande) in i en ny fas, där kursmodulen som startar är den första med så många deltagare att det blir ett fullskaligt test på hur väl upplägget fungerar.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Målsättningen för kursmodulen Förändringsledning: Organisationsutveckling (1,5 hp) var att attrahera 50 deltagare, men antalet anmälningar överträffade förväntningarna och glädjande nog kunde 75 deltagare från 17 olika organisationer beredas plats. Majoriteten av deltagarna finns inom CER-nätverket, men ett relativt stort antal kommer från andra delar av Sverige.

I samband med kursstarten kom ett annat glädjande besked. Vinnova (som finansierar BUFFL-projektet) meddelade att myndigheten har beviljat Mittuniversitetets ansökan om att förlänga projektet till den 30 juni 2021. Beskedet stärker möjligheterna att utveckla ett nationellt gångbart koncept för livslångt lärande och det möjliggör också ett fortsatt kursutbud av korta flexibla kursmoduler för såväl hösten 2020 som våren 2021.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-06-01