CER‑forskare redaktör i internationellt bokprojekt

Ons 20 maj 2020 13:03

Mustafa Nourallah, ekonomie licentiat vid CER, har fått i uppdrag av ett internationellt bokförlag, IGI Global, att vara en av tre redaktörer för antologin “Impact of globalization and advanced technologies on online business models”.

Mustafa Nourallah, EJT

Boken handlar om hur globaliseringen och utvecklingen av avancerad teknologi påverkar bankers affärsverksamhet och olika aktörer, inte minst yngre kunder och yngre investerare. Redaktörerna har bjudit in kapitelförfattare från Finland, Indien, Japan, Libanon, Malaysia, Spanien, Storbritannien, Sverige och USA. Det gör att boken även kommer att belysa skillnader mellan olika länder, bland annat gällande blockchain, digitaliserade banktjänster och hur bankkunder ser på och använder dessa tjänster. Övriga redaktörer är Dr. Ree C. Ho från Taylor’s University och Dr. Alex Ng från Inti International University, båda Malaysia. Ambitionen är boken ska skrivas under hösten och gå till tryck våren 2021.

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-06-01