Mustafa Nourallah uppmärksammas av ekonomiforskningsstiftelsen

Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall har tilldelat Mustafa Nourallah 2020 års forskarstipendium á 37 500 kr.

Mustafa Nourallah, EJT

Stipendiet och diplomet delades ut av stiftelsens ordförande, f.d. landshövding Gerhard Larsson. På grund av den rådande pandemin hölls ceremonin detta år i anslutning till ett internt, digitalt, seminarium den 12 januari. Mustafa fick priset för flera internationella uppdrag och hans internationellt uppmärksammade forskning.

Kontakt

Mustafa Nourallah

Doktorand|Doctoral Student

010-142 79 75