Fortsatt samarbete med If och Skandia

Tis 02 feb. 2021 18:57

Försäkringsbolagen If och Skandia har förlängt sina uppdrag som samarbetspartners i CER. Överenskommelsen avser perioden 2021-2023.

Ung glad tjej

Engagemanget från If och Skandia är av stor betydelse för regional branschsamverkan inom försäkringsområdet. Det gör också att finanssektorn och dess försäkringssida alltjämt kommer att utgöra en viktig del av CER-nätverket. If och Skandia är bland annat involverade i de pågående forsknings- och utbildningsprojekten inom livslångt lärande.


Sidan uppdaterades 2021-02-02