Workshop om ekonomi och digital transformation

Fre 16 apr 2021 09:52

Tillsammans med Mittuniversitetets Forum för digitalisering (FODI) anordnar CER en workshop 22 april i gränslandet mellan respektive miljös forskningsfokus. Bland annat kommer forskning om artificiell intelligens (AI) och ansvarsfulla investeringar samt digitala betalningsmedel att diskuteras.

uptime status

Förhoppningarna som uttrycks med avseende på den pågående transformationen (industri 4.0 och digital transformation gällande bland annat ekonomi- och informationshantering) är så genomgripande att det krävs såväl inomdisciplinär fördjupning som mellandisciplinär förståelse. Utgångspunkten för workshopen är därför att låta forskare från olika discipliner gemensamt närma sig några aktuella frågor.

Läs workshopens program här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-04-16