CERs centrumledare i framtidsseminarium och TV‑inspelning

Mån 10 maj 2021 13:13

Första veckan i maj medverkade CERs centrumledare, Peter Öhman, först i Revisorsinspektionens framtidsseminarium om ekonomisk brottslighet och sedan i Utbildningsradions TV-inspelning om Mittuniversitetets forskning.

Peter Öhman_UR_7maj_3
Peter Öhamn vid UR:s inspelning 7 maj 2021.

Framtidsseminariet om revisorernas roll att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet lockade närmare 200 åhörare. Här hade Revisorsinspektionen samlat experter från Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten samt bjudit in revisorer och ansvariga för den tematillsyn som Revisorsinspektionen genomfört gällande revisorernas förhållningssätt till penningtvättslagen. Peter Öhman tillförde ett akademiskt perspektiv och gav då bland annat ett flertal förklaringar till att revisorerna är en relativt perifer part i denna brottsbekämpning.

Under Utbildningsradions inspelning berättade CERs centrumledare om granskningssamhället på gott och ont samt vad revision och annan granskning tillför och missar. Föredraget kommer att sändas på UR Play och i Kunskapskanalen i höst.


Sidan uppdaterades 2021-05-10