Tis 29 jun 2021 12:04

Efter två och halvt år avslutas nu utbildningsdelen av CERs Vinnova-finansierade projekt om branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande (BUFFL).

Arbeta hemifrån

Projektet har bedrivits i samarbete med de företagsekonomiska institutionerna vid Högskolan Kristianstad och Uppsala universitetet.

Kopplat till BUFFL-projektet utvecklades 23 kursmoduler (nio på grundläggande nivå och 14 på avancerad nivå). Av dessa genomfördes 15 och de flesta gick mer än en gång. Under projektperioden anmälde 25 arbetsgivare totalt 325 medarbetare till de olika kursmodulerna. Extra glädjande är att projektet fått nationell uppmärksamhet, nu senast i form av ett reportage i tidningen KvalitetsMagasinet under rubriken ”Högskolan vill ta mer ansvar för livslångt lärande”.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-06-29