CER tilldelas nya Vinnova‑medel

Fre 26 nov. 2021 08:42

Vinnova har beslutat att tilldela CER ytterligare 2 miljoner kronor inom ramen för det livslånga lärandet. Det nya projektet kommer att pågå i två år.

Forskare

För att följa upp det nu avslutade BUFFL-projektet ansökte Peter Öhman och Jimmy Jaldemark denna gång om medel för att utveckla en modell för arbetsintegrerat livslångt lärande. Det s.k. OLIKA-projektet står för ”Organisationsutveckling, livslångt lärande, individuell kompetens och kompetensförsörjning för arbetsgivare. Totalt beviljade Vinnova medel till nio av 38 ansökningar, så denna framgång är ytterligare en fjäder i hatten för CER.


Sidan uppdaterades 2021-11-26