Mån 13 sep 2021 09:30

Inbjudna av landshövding Berit Högman och länsrådet Daniel Gustafsson träffade Edith Andresen och Peter Öhman nyligen ledningsgruppen för länsstyrelsen i Västernorrland för samtal om omvärldsbevakning på residenset i Härnösand.

hand som håller kompass

Samtalen handlade om hur systematiserat omvärldsbevakningsarbete kan bedrivas och utmaningarna med att göra detta på ett målinriktat, uthålligt och effektivt sätt. Kopplingar gjordes till såväl den forskning som bedrivs vid CER inom ramen för strategiskt nätverksarbete som till länsstyrelsens verksamhet. Inbjuden var även Christine Grosse från centrumbildningen RCR för att berätta om omvärldsbevakning kopplat till forskningsprojekt om energiförsörjning, tillgänglighet och totalförsvaret, alla med anknytning till regionen.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-09-13