Besök vid södra BUFFL‑noden

Mån 27 sep. 2021 15:14

Näst sista veckan i september var Peter Öhman och Jimmy Jaldemark på besök i Kristianstad som ett led i planeringen för kommande steg i CERs satsning på livslångt lärande.

besök Kristianstad

Utöver arbetsmöten med Ola Olsson från Högskolan Kristianstad och Fredrik Nilsson från Uppsala universitetet gällande en kommande ansökan inkluderade besöket i Skåne bland annat en träff med personal vid Högskolan Kristianstad och ett utvärderingsmöte med representanter för Sparbanken Skåne gällande hittillsvarande och kommande aktiviteter inom ramen för BUFFL-projektet.


Sidan uppdaterades 2021-10-08