CER flyttar fram positionerna internationellt

Mån 13 sep 2021 08:56

CER fortsätter att synas på den internationella arenan. CER-forskare har bärande roller på ”International Conference on Innovation and Tecknopreneurship (ICIT)” och ingår likaså bland kapitelförfattarna i en antologi om användningen av forskningsmetoder i det digitala samhället.

Peter, Irina,Mustafa

Den 11-12 november arrangeras den digitala ICIT-konferensen av INTI International University i Malaysia. Temat för konferensen är “The dawn of a new horizon, restrategising post COVID 19” och den innehåller tio parallella sessioner. Mustafa Nourallah vid CER kommer att vara ordförande för sessionen om FinTech, där CERs centrumledare Peter Öhman är Keynote Speaker tillsammans med Dr. Chia-Li Chien fån Lutheran University i USA.

Vidare har Irina Dimitrova och Peter Öhman fått ett kapitel accepterat för publicering i ”Handbook of research on advanced research methodologies for a digital society”. Deras kapitel har titeln “Usefulness of netnography in the digital banking context”. Antologin ges ut av förlaget IGI Global.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-09-21