Internationell expertgrupp utvärderar CER

Tis 21 sep 2021 14:55

Måndag 27 september kommer ett stort antal utsedda experter till Mittuniversitetet för att genomföra de platsbesök som ingår i forskningsutvärderingen ARC21.

Campus Sundsvall

Syftet med utvärderingen är att forskningen och samverkansaktiviteterna vid CER ska få en genomlysning och att experterna ska ge rekommendationer för fortsatt utveckling. Ordförande för den grupp som ska utvärdera CERs verksamhet är professor Inger Johanne Pettersen vid Norwegian University of Science and Technology. Utöver experterna kommer forskare och administrativ personal vid CER att närvara tillsammans med CERs referensgrupp.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-09-27