Ny fas för satsningen på livslångt lärande

Fre 04 feb. 2022 13:15

Efter det avslutade Vinnovaprojektet går CERs satsning på korta, flexibla, teknikstödda kursmoduler för yrkesverksamma nu in i en ny fas.

myndighetsfestivalen

Medlemmar i CER-nätverket respektive Myndighetsnätverket kan anmäla intresse till vårens två kursmoduler. Det gäller Strategiskt styrd kompetensutveckling, 1,5 hp på grundnivå och Agilt ledarskap och tillitsstyrning, 1,5 hp, också den på grundnivå.

Efter förfrågningar utvecklas som bäst en ny kursmodul: Självledarskap, 1,5 hp på grundnivå. Förhoppningsvis kan den ges redan i höst tillsammans med ytterligare kursmoduler. Som ett led i breddningen av kursutbudet utvecklas även kursmoduler inom juridikämnet.

Tillsammans med Mittuniversitetets rektor, Anders Fällström, kommer CERs centrumledare Peter Öhman att presentera universitetets och CERs satsning på livslångt lärande vid Myndighetsfestivalen i Östersund. Bland annat betonas vikten av att företag och organisationer ser kompetensutveckling som strategiska satsningar till nytta för både medarbetarna och organisationen som sådan.


Sidan uppdaterades 2022-02-04