CER‑dag med samtal om livslångt lärande

Ons 30 nov. 2022 17:12

Årets CER-dag den 29 november hade temat livslångt lärande. Ett föredrag av CER-forskaren Jimmy Jaldemark följdes av ett panelsamtal med Christer Berglund från HSB, Carina Bergquist-Palm från Nordea, Viktor Ådahl från If och Peter Öhman, centrumledare CER.

CER-dag 2022

Programmet inleddes med att närvarande deltagare från Aspia, Deloitte, Diös, EY, Handelsbanken, HSB, KPMG, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Pro&Pro, PwC, SCA, SPV, Sundekon och Sundsvalls kommun fick lyssna på några nedslag i CERs verksamhet 2022. Efter programpunkterna om livslångt lärande delade ordföranden i Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall, f.d. landshövding Gerhard Larsson, ut 2022 års forskar- och publiceringspriser, detta för elfte gången. Därefter delade Sundsvalls kommuns ekonomidirektör Örjan Folkesson ut ett nyinstiftat pris för främjandet av handelsundervisningen i Norrland innan en traditionsenlig lottdragning avslutade dagen.


Sidan uppdaterades 2022-11-30