Ons 30 nov 2022 10:31

CER-forskarna Edith Andresen och Heléne Lundberg har beviljats Interreg-medel för projektet ”Societal growth in renewable energy and storage innovation”. Projektet är en förstudie som pågår under 6 månader.

edithhelene

Tillsammans med forskare från Irland (Atlantic Technological University) och Finland (Oulu University of Applied Science) har CER fått förstudiemedel från Interreg Northern Pheriphery (Arctic-programmet) för ett projekt som går ut på att identifiera och samla relevanta aktörer kring energifrågor och hållbarhet för att utarbeta en ansökan för ett 2-årigt huvudprojekt. Interreg är ett av EU:s instrument för att stödja samarbete över gränserna genom projekt som tar itu med gemensamma utmaningar och försöker hitta gemensamma lösningar inom viktiga områden.
— Vi ser mycket fram emot att komma igång med detta samarbetsprojekt över nationsgränserna, kommenterar Edith Andresen, projektledare.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-12-07