Heléne Lundberg

Professor|Professor

Bakgrund

Civilekonom - Handelshögskolan i Stockholm
Disputerad - Uppsala Universitet
Docent - Uppsala Universitet
Professor - Mittuniversitetet

Forskningsområden

Marknadsföring med inriktning business-to-business, främst kopplat till internationellt företagande (små och medelstora företag, inklusive familjeföretag) och regional utveckling genom företagssamverkan.

Forskning

För närvarande fokus på platsen attraktivitet i förhållande till regional utveckling samt ett EU-finansierat Northern Periphery and Arctic area (NPA) projekt i samverkan med Oulu University of Applied Sciences, Finland och Atlantic Technological University, Irland. Projektet är tänkt att bereda väg för ett kommande huvudprojekt som ska ha som mål att främja energieffektiva lösningar och bidra till beteendeförändringar bland slutanvändare. I detta förprojekt samlar vi aktörer som vill delta i detta arbete samt kartlägger tidigare initiativ och de erfarenheter de resulterat i. Vi kommer också att genom intervjuer och enkäter undersöka vad som kan tänkas förhindra eller främja tillämpning av energibesparande åtgärder och beteenden.

Undervisning

Huvudsakligen marknadsföring med inriktning business-to-business på C- och D-nivå samt uppsatshandledning och uppsatsbedömning C- och D-nivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hilmersson, M. , Johanson, M. , Papaioannou, S. & Lundberg, H. (2022). Business unpredictability, improvisation and business network commitment in small and medium-sized enterprise market entry. International Small Business Journal, vol. 40: 8, ss. 991-1018.  

Öberg, C. & Lundberg, H. (2022). Mechanisms of knowledge development in a knowledge ecosystem. Journal of Knowledge Management, vol. 26: 11, ss. 293-307.  

Hilmersson, M. , Johanson, M. , Lundberg, H. & Papaioannou, S. (2021). Opportunity novelty, improvisation and network adaptation in the internationalization of Swedish SMEs. Thunderbird International Business Review, vol. 63: 2, ss. 201-215.  

Hilmersson, M. , Johanson, M. , Lundberg, H. & Papaioannou, S. (2021). Serendipitous opportunities, entry strategy and knowledge in firms' foreign market entry. International Marketing Review, vol. 38: 3, ss. 585-612.  

Lundberg, H. & Öberg, C. (2021). Teachers, researchers, but not innovators? : Rethinking university-industry collaboration. Journal of business & industrial marketing, vol. 36: 13, ss. 161-173.  

Lundberg, H. & Öberg, C. (2021). The matter of locality : family firms in sparsely populated regions. Entrepreneurship and Regional Development, vol. 33: 7-8, ss. 493-513.    

Johanson, M. , Kao, P. T. & Lundberg, H. (2020). Knowledge grafting during internationalization : utilizing localized professionals in the foreign market. Journal of Knowledge Management, vol. 24: 9, ss. 2009-2033.  

Lundberg, H. (2019). Bank relationships’ contributions to SME export performance. International Journal of Bank Marketing, vol. 37: 5, ss. 1143-1164.  

Gebert-Persson, S. , Gidhagen, M. , Sallis, J. E. & Lundberg, H. (2019). Online insurance claims : when more than trust matters. International Journal of Bank Marketing, vol. 37: 2, ss. 579-594.  

Lundberg, H. & Rehnfors, A. (2019). The immigrant effect from employer and employee perspectives in a Swedish context. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 36: 1-2, ss. 126-147.  

Lundberg, H. & Rehnfors, A. (2018). Transnational entrepreneurship : opportunity identification and venture creation. Journal of International Entrepreneurship, vol. 16: 2, ss. 150-175.    

Hilmersson, M. , Johanson, M. , Lundberg, H. & Papaioannou, S. (2017). Time, Temporality, and Internationalization : The Relationships among Point in Time, Time to, and Speed of International Expansion. Journal of International Marketing, vol. 25: 1, ss. 22-45.  

Lundberg, H. , Andresen, E. & Tornroos, J. (2016). Understanding network emergence after turbulent industrial relocation : A Swedish biorefinery initiative. European Management Journal, vol. 34: 5, ss. 475-483.  

Emmoth, A. , Gebert-Persson, S. & Lundberg, H. (2015). Interpartner Legitimacy Effects on Cluster Initiative Formation and Development Processes. European Planning Studies, vol. 23: 5, ss. 892-908.    

Gebert-Persson, S. , Lundberg, H. & Elbe, J. (2014). On the discursive contest of an international M&A relationship development process within financial services. International Business Review, vol. 23: 6, ss. 1064-1073.  

Andresen, E. , Lundberg, H. & Wincent, J. (2014). Processes in collaborative entrepreneurship : a longitudinal case study of how multiple actors exploit a radically new opportunity. The International Entrepreneurship and Management Journal, vol. 10: 4, ss. 713-726.    

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjodin, U. (2014). Transaction convenience in the payment stage : the retailers' perspective. MANAGING SERVICE QUALITY, vol. 24: 5, ss. 434-454.    

Lundberg, H. (2013). Triple Helix in practice: the key role of boundary spanners. European Journal of Innovation Management, vol. 16: 2, ss. 211-226.  

Lundberg, H. & Andresen, E. (2012). Cooperation among companies, universities and local government in a Swedish context. Industrial Marketing Management, vol. 41: 3, ss. 429-437.  

Andrésen, E. , Lundberg, H. & Roxenhall, T. (2012). Designing for commitment in regional strategic networks. Management Research Review, vol. 35: 6, ss. 531-552.  

Gebert Persson, S. , Lundberg, H. & Andresen, E. (2011). Interpartner legitimacy in Regional Strategic Networks. Industrial Marketing Management, vol. 40: 6, ss. 1024-1031.  

Lundberg, H. (2010). Strategic networks for increased regional competitiveness : Two Swedish cases. Competitiveness Review, vol. 20: 2, ss. 152-165.  

Böcker

Johanson, M. & Lundberg, H. (2011). Network strategies for regional growth. New York : Palgrave Macmillan  

Doktorsavhandlingar

Lundberg, H. (2008). Geographical Proximity Effects and Regional Strategic Networks. Diss. Uppsala : Universitetstryckeriet, 2008 (Doctoral thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, : 135)

Kapitel i böcker, del av antologier

Lundberg, H. & Öberg, C. (2021). Digital University-SME Interaction for Business Development. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. Hershey, PA, USA : IGI Global. S. 55-71.  

Johanson, M. & Lundberg, H. (2016). Why expatriates’ private relations matter. I Extending the Business Network Approach: New Territories, New Technologies, New Terms. Palgrave Macmillan. S. 99-120.  

Hilmersson, M. , Johanson, M. , Lundberg, H. , Papaioannou, S. & Thyr, A. (2015). Business networks, firm strategy, opportunity development and strategic outcomes : A conceptualization of the initial phase of firm internationalization. I Handbook on International Alliance and Network Research. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. S. 171-194.

Lundberg, H. (2015). Rundabordssamtal. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Stockholm : Studentlitteratur AB. S. 221-238.

Lundberg, H. (2011). Challenges, Complexities and Advantages of Regional Strategic Networks. I Network Strategies for Regional Growth. Eastbourne : Palgrave Macmillan. S. 229-238.  

Andrésen, E. , Roxenhall, T. & Lundberg, H. (2011). Competence Development for Process Leaders in Networks. I Minor Communities and Natural and Cultural Heritage: an Asset or a Liability?. Milano : McGraw-Hill (COST Action C27 Sustainable Development Policies for Minor Deprived Urban Communities).

Lundberg, H. & Johanson, M. (2011). Network Strategies for Regional Growth. I Network Strategies for Regional Growth. Eastbourne : Palgrave Macmillan. S. 1-21.  

Lundberg, H. (2009). Kunskaps- och kompetensutveckling i regionala strategiska nätverk. I Regionala strategiska nätverk i praktiken. Lund : Studentlitteratur. S. 141-157.

Lundberg, H. (2009). Utvärderingsproblematik vid bedömningar av regionala strategiska nätverk. I Regionala strategiska nätverk i praktiken. Lund : Studentlitteratur. S. 161-178.

Lundberg, H. , Hallén, L. & Johanson, M. (2008). Nätverksinitiativ - en ifrågasatt väg till affärsutveckling. I Marknadsorientering : Myter och möjligheter. Malmö : Liber. S. 291-308.

Konferensbidrag

Lundberg, H. & Öberg, C. (2019). Are we getting any closer to innovations? , : University-based knowledge infusion to regional strategic networks. I Proceedings.

Lundberg, H. (2019). Family firms : How social and business networks influence the choice of board members. I Proceedings.

Fernando da Costa Oliveira, L. , Johanson, M. , Lundberg, H. & Papaioannou, S. (2019). Successful and failed market entries : Experiential learning and market decision logics. I Proceedings.

Lundberg, H. , Johanson, M. , Papaiouannou, S. & da Costa Oliveira, L. F. (2018). Learning from internationalization success and failure. Paper presented at the IMP Asia, Sri Lanka,December 2-5, 2018

Lundberg, H. (2018). SME internationalization and bank relationships. Paper presented at the IMP Conference, Marseille, France, September 4-7, 2018

Lundberg, H. , Johanson, M. , Hilmersson, M. & Papaiouannou, S. (2018). Unpredictability and market entry performance : The mediating effects of improvisation and business network commitment. Paper presented at the The AMA global SIG conference, Santorini, Greece, May 21-23, 2018

Andresen, E. , Lundberg, H. & Öhman, P. (2016). Coopetition in a public/private context : A study of drivers, dynamics and outcomes in value-creation. Paper presented at the 32nd annual IMP conference, Poznan, Polen, 30 augusti-3 september, 2016

Andresen, E. & Lundberg, H. (2016). Networked co-opetitive business model innovation. I Proceedings.

Hilmersson, M. , Johanson, M. , Lundberg, H. & Papaioannou, S. (2015). International opportunity experience, opportunity scouting and international opportunity innovativeness. Paper presented at the The 19th McGill International Entrepreneurship Conference, London, 27-29 August, 2015  

Sjödin, U. & Lundberg, H. (2015). Real customer focus in banks and other financial institutions : – “maximum customer focus” instead of “maximum profit”?. I Conference on european integration. swedish network for european studies in economics and business (SNEE).

Lundberg, H. , Andresen, E. & Gebert Persson, S. (2015). Resources and capabilities in intra and inter-organizational processes. I Proceedings.

Hilmersson, M. , Johanson, M. , Lundberg, H. & Papaioannou, S. (2015). Take-off Time, Take-off Strategies and Speed of international Expansion. Paper presented at the 41st EIBA Annual Conference, Rio Janeiro, 1-3 December.

Lundberg, H. & Johanson, M. (2014). A conceptual model of turbulence in the internationalisation of SMEs in a European context. I Proceedings.

Lundberg, H. & Gebert Persson, S. (2014). A revival of the interorganizational perspective. I Proceedings.

Andresen, E. , Lundberg, H. , Medlin, .. & Törnroos, J. (2014). Actor and collective interests in emergent business creation : Two biofuel cases. I Proceedings.

Johanson, M. , Lundberg, H. , Papaioannou, S. & Vasileiadi, D. (2014). Failure and success in the internationalization of SME's. Paper presented at the EIBA 40th Annual Conference, Uppsala, 11-13 December, 2014

Andresen, E. & Lundberg, H. (2014). Mobilizing private/public actors for intertwined business/societal reasons. I Proceedings.

Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2014). The use or non-use of an online insurance service. I Proceedings.

Johanson, M. , Lundberg, H. , Papaioannou, S. & Thyr, A. (2013). Strategy and SME internationalisation: Network, turbulence and foreign market opportunity development.. Paper presented at the RENT XXVII, Research in Entrepreneurship and Small Business, ISM University of Management and Economics, Vilnius, Lithuania, November 20-22, 2013.

Sjödin, U. , Lundberg, H. & Öhman, P. (2013). Towards a cash free society in Europe : Retailers’ perspective on cash and cards as payments means. Paper presented at the Forskningskonferensen Europeisk integration i svensk ekonomisk forskning, 21-24 Maj 2013, Mölle, Sweden.

Johanson, M. , Lundberg, H. & Thyr, A. (2013). Why social networks of expatriates matter: A qualitative study from Russia.. Paper presented at the International Symposium on Extending the Business Network Approach, Uppsala University, Uppsala, Sweden, June 13-14, 2013.

Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Going digital or not in insurance relationships?. Paper presented at the 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference; Goa, India; 9-12 Dec 2012

Emmoth, A. , Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Interpartner legitimacy in a regional strategic network in tourism. Paper presented at the 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference, 11-15 september 2012, Rome Italy  

Andresen, E. , Gebert Persson, S. & Lundberg, H. (2012). Intra-organizational tensions as drivers for external relationship and network formations. Paper presented at the 28th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference; Goa, India; 9-12 Dec 2012

Lundberg, H. , Gebert Persson, S. & Andresen, E. (2011). Taking charge : To improve the intraorganizational position by means of a regionalstrategic network among competitors. Paper presented at the 27th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference

Lundberg, H. , Andersen, E. & Roxenhall, T. (2009). Commitment in regional strategic networks. Paper presented at the Anzmac 2009

Lundberg, H. & Andresen, E. (2009). Cooperation among Companies, Universities and Local Government : the Case of the Biorefinery of the Future. Paper presented at the IMP Asia 2009

Lundberg, H. & Andresen, E. (2009). The process of collective entrepreneurial action. Paper presented at the International Marketing and Purchasing, Marseilles 2009

Lundberg, H. (2008). Regional strategic networks - initial conditions, activities, outcomes. Paper presented at the IMP Uppsala 2008

Roxenhall, T. , Andrésen, E. & Lundberg, H. (2007). Experiences from two Swedish Policy-Implanted Strategic Networks : Performances, Activities and the Impact of Structural Factors. I ANZMAC 2007.

Andrésen, E. , Lundberg, H. & Roxenhall, T. (2007). Managerial challanges in regional development initiatives - a road to commitment : IMP Asia 2007.

Andrésen, E. & Lundberg, H. (2007). Networking in engineered and emergent Processes. I Proceedings of ANZMAC 2007. Dunedin, New Zeeland :

Lundberg, H. , Andrésen, E. & Boter, H. (2007). Policy-implanted strategic networks: : a potential arena for opportunity recognition and opportunity exploitation.

Lundberg, H. , Andrésen, E. & Boter, H. (2007). Recognizing and Exploiting Opportunities in Policy-Implanted Networks. I ANZMAC Conference 3-5 December 2007 University of Otago, Dunedin, New Zealand.

Andrésen, E. & Lundberg, H. (2007). Regional development and networking: top-down or bottom-up. I Proceedings of the 23nd IMP Conference, 30.8.-1.9., 2007, Manchester (CD-ROM).

Johanson, M. & Lundberg, H. (2006). The impact of geographical proximity and technology on firms´ R&D-operations. I IMP Milano, 2006.

Lundberg, H. (2005). Can regional strategic networks provide cluster advantages?. I IMP Köpenhamn, 2005.

Lundberg, H. (2005). Vad skiljer framgång från misslyckande i samverkansprojekt? : HSS 2005.

Hallén, L. & Lundberg, H. (2004). New horizons and positions: structural effects of strategic networks. I The 20th Annual IMP conference, Copenhagen, Denmark.

Lundberg, H. (2002). Learning and knowledge development in strategic networks - a conceptual approach. I Proceedings. 18th IMP Asia conference 2002. Perth, Australia.

Rapporter

Lundberg, H. (2019). Bankrelationers bidrag till små och medelstora företags exportandel. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 5).  

Lundberg, H. & Rehnfors, A. (2019). Effekter av att anställa immigranter ur arbetsgivares och anställdas perspektiv i en svensk kontext. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 3).  

Lundberg, H. & Rehnfors, A. (2018). Transnationellt entreprenörskap : identifierade möjligheter och resulterande affärsverksamheter. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:2).  

Andresen, E. , Lundberg, H. & Roxenhall, T. (2014). Design för engagemang i regionala strategiska nätverk. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 3).  

Gebert Persson, S. , Lundberg, H. & Elbe, J. (2014). Diskursiv konkurrens i internationella relationsutvecklingsprocesser. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 6).  

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjödin, U. (2014). Transaktionsbekvämlighet i betalningsskedet – handlarnas perspektiv. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:7).  

Gebert Persson, S. , Lundberg, H. & Andresen, E. (2012). Ömsesidig legitimitet i regionala strategiska nätverk. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:3).  

Samlingsverk (redaktör)

Öhman, P. (ed.) & Lundberg, H. (ed.) (2015). Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2023-09-21