Regional samverkan bakom länsförsäkringars nyetablering av IT‑avdelning i Sundsvall

Mån 19 dec. 2022 10:19

När Länsförsäkringar AB startar en helt ny IT-avdelning under andra kvartalet 2023 föll valet på Sundsvall. Initialt planerar bolaget att rekrytera 15-20 medarbetare.

Lyckat samarbete i CER-nätverket

Den nya IT-avdelningen kommer att arbeta med systemutveckling och systemdrift för hela Länsförsäkringsgruppens räkning och etableringen bidrar därmed till nya arbetstillfällen inom bank- och försäkringsbranschen i länet. Länsförsäkringar AB motiverar sitt val av lokaliseringsort med att Sundsvall bland annat har en stark kompetensbas, tillgång till lokala nätverk och möjlighet till samlokalisering med Länsförsäkringar Västernorrland. Mikael Bergström, vd för Länsförsäkringar Västernorrland, lyfter fram den hjälp han fått med att presentera fördelarna med Sundsvall som placeringsort och betonar att det goda samarbetet med CER, Bron Innovation, Näringslivsbolaget och Diös varit avgörande för beslutet att välja Sundsvall som bas för den nya IT-avdelningen.

– En mycket glädjande nyhet för både CER-nätverket och Sundsvall. Det behövs sådana här typer av etableringar och särskilt glädjande är att det kan röra sig om ytterligare arbetstillfällen om satsningen slår väl ut, kommenterar CERs centrumledare Peter Öhman.


Sidan uppdaterades 2022-12-19