Doktorsavhandling framlagd vid CER

Tor 17 feb 2022 12:13

Fredagen den 11 februari försvarade Lina Bellman sin avhandling ”In the mind of the property appraiser: Studies of commercial property valuation” Ett 20-tal närvarande fanns på plats i Sundsvall och 45 åhörare var uppkopplade via länk.

Med på länk från England var fakultetsopponent professor Neil Crosby från University of Reading. Huvudhandledare var professor Peter Öhman och biträdande handledare var professor Hans Lind från KTH. Lina Bellman fortsätter nu sitt arbete på Lantmäteriet i Härnösand och närmast väntar ett uppdrag i Liberia. Efter det väntar en inbjudan om att hålla ett föredrag baserat på avhandlingen för medellemmarna i den nordiska avdelningen av en internationell fastighetsvärderarorganisation.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-17